Na- en bijscholingen

Op vrijdag 14 en zaterdag 15 december a.s. volg ik de bijscholing  embryologie. Deze bijscholing krijgt op 25 en 26 januari een vervolg.

De  docent is Dr. Jaap (J.C.) van der Wal, arts. Aan diverse universiteiten in Nederland werkzaam geweest als anatoom-embryoloog. Hij heeft als universitair (hoofd)docent gewerkt maar ook als wetenschappelijk onderzoeker. Wereldwijd verzorgt hij cursussen Embryo in Beweging aan leken, aan professioneel geïnteresseerden als artsen, verloskundigen en andere therapeuten.

In de embryonale periode krijgt het menselijk lichaam zijn vorm in een voordurende metamorfose van vormen en vormprocessen. Het menselijk embryo wordt benaderd als wordend mensenwezen, dat van meet af aan in groei en metamorfose menselijk gedrag vertoont. Het embryo geeft ook inzicht in wetmatigheden van (menselijke) ontwikkeling en groei. Deze cursus zal mij inzicht geven in de processen in het latere leven te kunnen begrijpen. Dat kan ik vervolgens weer gebruiken om de ziekmakende processen in mijn patiënten beter te kunnen volgen en daardoor te begrijpen.

T: 0475-85 49 09      M: 06-129 53 894