Klassieke Homeopathie

De homeopathische geneeskunst werkt zacht, snel en duurzaam. De basis van een homeopathisch middel komt van planten, dieren of mineralen.

Homeopathie kan ingezet worden bij iedere klacht, op fysiek, mentaal en emotioneel niveau. Je kunt denken aan chronische klachten als hormonale klachten, maag- en darmklachten, slaapproblemen, chronische vermoeidheid, reuma, allergie, eczeem maar ook aan depressie, angsten, gedragsproblemen, na een trauma en aanhoudend verdriet. Bij zwangerschap kan homeopathie ingezet worden, zonder dat het je babytje schaadt en ook bij (dreigende) complicaties rondom de bevalling en voor je pasgeboren kindje. In acute situaties kan homeopathie ondersteuning betekenen bij een ongeval, na een operatie, bij een wespensteek, heimwee, examenvrees of hooikoorts.

Wat mag je van homeopathie verwachten? 
In de meeste gevallen kan homeopathie de ziekteprocessen herstellen, waardoor alle klachten uiteindelijk kunnen verdwijnen.
Homeopathie is echter geen wondermiddel; als een ziekteproces onherstelbaar is, dan kan een homeopathisch middel dat niet oplossen. In die situaties kunnen we wel  de pijn verminderen, de bijwerkingen van reguliere medicatie afzwakken, de voortgang van het ziekteproces vertragen en de levenskwaliteit verbeteren. 

Coaching: in je kracht

Coachen is begeleiden van een proces, waarin gedragsverandering bij iemand leidt tot het vergroten van zelfbewustzijn en persoonlijke groei, waardoor je zelfvertrouwen groeit.

Daarbij kun je je verdiepen in je eigen kwaliteiten en ontdekken welke kwaliteiten jij wilt ontwikkelen en gebruiken. Dit alles leidt tot verbetering van de kwaliteit van leven, ofwel je plezier in het leven vergroten. Bij coachen ben jij zelf verantwoordelijk voor de stappen die je wel of niet neemt!

In welke situaties kan coaching je helpen?

  • als je iedere keer in dezelfde situatie vast komt te zitten, bv relaties die verbroken worden;
  • geen keuzes kunnen of durven maken ten aanzien van studie of werk;
  • een reorganisatie op je werk en je functie komt te vervallen;
  • aanhoudend verdriet na een intense ervaring, bv verlies van je baan, verlies van een naaste of een verhuizing;
  • een chronische ziekte, waardoor je niet meer alles kunt wat je graag wilt;
  • niet lekker in je vel zitten;
  • een burn out of tegen een burn out aanzitten;
  • en nog veel meer situaties!

De wereld veranderen kun je niet, nee. Wat je wel kunt doen is je houding en/of gedrag ten aanzien van de situatie veranderen. Het kan verhelderend zijn als er iemand is, die je helpt bij zo’n proces. Iemand die eens andere woorden gebruikt, andere vragen stelt of alleen al doorvraagt. Het kan je helpen als iemand buiten jouw eigen kaders meedenkt. Zo kun je samen de meest ideale omstandigheid voor jou in beeld brengen en dan met jou meedenken, hoe je daar nú het dichtste bij kunt komen. Het is toch het meest belangrijke dat je dingen doet, bij mensen bent en op plaatsen werkt, waar je energie van krijgt en waar jij JÍJ mag zijn!?

Ik kan je bij dit proces bijstaan. Allereerst gaan we jouw coachvraag herlder maken:  helderheid krijgen over je situatie en de gewenste situatie. Daarna help ik je ontdekken wie jij bent, wat je beweegt en drijft. Je gaat doelen en actieplannen opstellen en via methodieken en oefeningen ga je aan de slag met jouw  gewenste situatie.  
Tijdens de sessies gebruiken we diverse method(iek)en en coachingstools, al naar gelang de situatie en jouw behoefte. Vaak krijg je huiswerkopdrachten mee, om tussentijds uit te werken. Zo leer je ook oefeningen, die je in een later proces weer zelf kunt gebruiken, als je bijvoorbeeld weer in een onwenselijke situatie dreigt te komen. In mijn optiek is beweging een wezenlijk onderdeel van in je kracht komen. Daarom zal minimaal één van de sessies bestaan uit een wandelsessie. 
Afrondend krijg je een uitgebreide rapportage, die het traject weergeeft. Op deze manier heb je een naslagwerk en kun je op "kritieke momenten"  terugkijken en weer   de juiste richtingop gaan. 

Als de buitenlucht jou goed doet, kunnen we ook voor het gehele traject wandelcoaching inzetten!

Neem contact met me op voor meer informatie of voor een vrijblijvend informatief gesprek of een gratis intake gesprek.

TMA analyse

Een TMA analyse (talent motivatie analyse) geeft uitkomst over iemands drijfveren en de talenten.

De TMA methode is gebaseerd op de visie dat mensen het beste functioneren, het snelste leren, zelf in actie komen en het meest betrokken zijn als ze werk doen dat dicht bij hun drijfveren, talenten, cognitieve capaciteiten en competenties ligt. 

De TMA analyse geeft je informatie over je drijfveren en je talenten. Zo krijg je inzicht in datgene, wat jíj nodig hebt om optimaal te kunnen functioneren, als een profesional, maar ook als persoon.

Deze test is een online test. Je kunt de test uitbreiden met bijvoorbeeld ook een beroepentest, als je bezig bent met een loopbaantraject.

Als TMA professional ben ik bevoegd en in staat om op professionele wijze vanuit de TMA methode mensen, functies en organisaties te benaderen.

TMA zakelijk
U heeft medewerkers met de juiste drive & talenten nodig. Maar weet u welke talenten uw organisatie al in huis heeft of moet werven? Gebruiken uw medewerkers hun kwaliteiten wel en ontwikkelen ze zich optimaal?
Welke functie past het beste bij uw medewerker of ...... past uw medewerker bij de functie die u voor hem/haar voor ogen heeft. De TMA analyse geeft een objectief beeld over uw (toekomstige) medewerker, waardoor u het beste uit uw medewerkers kunt halen!

Een TMA analyse kan als onderdeel van een coachingstraject zijn, maar het kan ook als losstaande tool binnen een eigen procedure gebruikt worden. Hierbij kunt u denken aan:
* selectieprocedure;
* ontwikkelingsvraagstukken;
* mobiliteit;
* beroepskeuze;
* reïntegratievraagstukken.

Neem contact op voor meer informatie of een persoonlijk gesprek om over de mogelijkheden te praten.

Medische thermografie

Met behulp van medische thermografie worden temperatuursverschillen aan de huidoppervlakte zichtbaar gemaakt in patronen en kleuren.

De huid heeft een relatie met alle organen en systemen, die zichtbaar maken aan de huid waar de fysiologie abnormaal verloopt. Hierdoor worden processen in je lichaam door je eigen lichaamswarmte inzichtelijk. Als blijkt dat er in een lichaamsdeel afwijkende temperaturen of asymmetrie te zien is, is meteen duidelijk dat er ongewone processen aan de gang zijn.
Deze processen vragen onze aandacht.

Zie voor meer informatie: https://www.degroenezuster.nl/medische-thermografie/.

Agenda Medische Thermografie 2020:
In verband met enkele veranderingen in de praktijk zijn er voorlopig geen data gepland voor Medische Thermografie

Stoppen met roken

Aan mensen die willen stoppen met roken bied ik ondersteuning. Ik ben daarvoor aangesloten bij Prostop voor de éénmalige laserbehandelingen. Daarnaast geef ik gedragsmatige ondersteuning bij het stoppen met roken volgens Medipro protocol. Voor meer informatie over beide methoden, verwijs ik naar hun website.

Als natuurgeneeskundig therapeut ben ik aangesloten bij de BATC (Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument) en werk ik volgens de 5 natuurgerichtie principes:
Energie: deblokkeren van de energiebanen om herstel te bevorderen;
Prikkeloverdracht: stimuleren van de impulsen van de hersenen aan de rest van het lichaam en visa versa;
Drainage: de afvoer van de afvalstoffen stimuleren, waardoor kans op klachten en ziekte verminderen;
Voeding: gezonde voeding vermindert de kans op ziekte, stimuleert het herstel van het lichaam en zorgt voor een hoog welbevinden;
Psyche/levenskunst: bewustwording van belemmerdende factoren (waaronder roken) en deze belemmeringen minimaliseren of helemaal laten verdwijnen. 

Al deze factoren spelen een rol bij het stoppen met roken en stimuleren de totaliteit van de behandeling en het herstel.

GA NAAR medipro.NL

T: 0475-85 49 09      M: 06-129 53 894