Klassieke homeopathie

Een klassiek homeopaat heeft een gedegen kennis van de anatomie, de fysiologie en de pathologie (ziekteleer): medische basiskennis op HBO-niveau.  Dit is nodig om de ernst en het verloop van de klachten goed in te kunnen schatten. indien ik de klachten niet vertrouw, zal ik u doorverwijzen naar de reguliere gezondheidszorg (huisarts of behandelend specialist). bij de diplomering heb ik de eed van hippocrates afgelegd, zoals ook een arts gedaan heeft.  Hierin verplicht ik mij me te houden aan bepaalde beroepsregels. 

Vanaf 2021 gelden de onderstaande tarieven:

1ste consult (ongeveer 1 1/2 uur)

Incl. het uitwerken van het consult en het bepalen van het middel

€ 95,00

Vervolgconsult (ongeveer 45 - 60 minuten)

Incl. het uitwerken van het consult en het bepalen hoe verder te gaan met het middel

€ 70,00

Acuut of kort consult (ongeveer 30 minuten)

Bij acute situaties, in geval van een ongeluk of bijv. bij hooikoorts.

€ 55,00

Stoppen met roken

Een Prostop laserbehandeling

inclusief een gratis nabehandeling binnen 6 maanden.l

€ 225,00

Extra behandeling

(prijsbepaling door Prostop januari 2019) 

€ 70,00

Als natuurgeneeskundig therapeut ben ik aangesloten bij de BATC en kunnen mijn diensten deels vergoed worden door zorgverzekeraars vanuit het aanvullende pakket “Alternatieve geneeswijze”. Informeer bij uw zorgverzekeraar of u voor vergoeding in aanmerking komt. Voor de kosten van een Medipro stoppen met roken traject verwijs ik naar de organisatie: www.medipro.nl, tel 088 - 7867799.

Vergoeding

Vanuit het aanvullende pakket alternatieve geneeswijze

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Klassieke Homeopaten (NVHK). De NVKH (www.nvkh.nl) stelt hoge eisen aangaaande opleiding, nascholing en waarneming. Ook het klachten- en tuchtrechtprocedure (KAB: www.kab-klachten.nl) die i.s.m. de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) tot stand gekomen is, maakt deel uit van deze eisen. Tevens ben ik Registertherapeut BCZ®. Hierdoor worden mijn homeopathische consulten door de meeste verzekeraars vergoed.
Vergoeding van mijn homeopathische consulten vindt plaats vanuit het aanvullend pakket. Voor een overzicht van verzekeraars die de bij de NVKH aangesloten therapeuten vergoeden, volg je deze link. Ter informatie: de vergoeding van alternatieve geneeswijze gaat NIET TEN KOSTE van de verplichte jaarlijkse eigen bijdrage. 

NVKH: 07-1838       (homeopathische consult)                               
RBCZ 170298

NOBCO: aansluitnummer 32300

Voor de laserbehandelingen stoppen met roken en coaching ben ik aangesloten bij:
BATC: 01729           
Informeer altijd eerst bij je eigen zorgverzekeraar of een dienst (en welke) van mij wordt vergoed en voor welk bedrag. Volg deze link voor meer informatie over de vergoedingen van deze diensten!
AGB code praktijk 24-51357
AGB code paramedisch natuurgeneeskundig therapeut  900450

T: 0475-85 49 09      M: 06-129 53 894